«آواز تو»

و صدا
آواز تو بود،
در هزاره های دور.
گاه نزدیک تر از زمان
گاه دورتر از آن شب،
آنگاه که یک فریاد من
و یک خروش وای
تو را
از آن همه سراب
در هستی ام انداخت،
تا زنده ام
بوی نور تو
روشنم می گرداند.
می خوانمت،
می خواهمت،
و نمی دانم
هزار هزار چرخ گردون
تا به کجا می کشاندمان.
                                        «برای عزیزم ریحانه»
                                               حسین روانبخش- قائمشهر- دیماه ۱۳۹۱

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

برگزاریِ کارگاه یکروزهٔ انیمیشن
آشنایی با زمانبندی و تکنیک‌های انیمیشن | 01/14/2019

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه در نظر دارد در تاریخ ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries