«انتظار۲»

آرام
در گوشه ای
خزیده ای
و
شب و روز
به هم
کوک می کنی.
بوی تنت
مست می کند،
اینجا،
معاشقه ای
درکار نیست.
آشیان تو
سرزمین
مِهر است
و
پرنده
به انتظار
دانه برچیدنی
بو می کشد.
                                 حسین روانبخش-قائمشهر- یکم بهمن ۱۳۹۱

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries