«باران سکوت»

 ای سکوت مرگ بار،
 ببار بر این تازه ترین واژه هستی
 که در دل تاریکی
 نطفۀ خود را بسته
 و همه وجودش
 در آن آغاز
 بر
 نیستی یک دم استوار گشته،
 ای چکامه پر توان لحظه ها
 ببار
 که باران چون تو
 نبارید.
                               حسین روانبخش-کرج-۱۳۸۷

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries