«برایت می نویسم»

 بوسه های شبانه ات را
 با تیک تیک ساعت می شمارم،
 و بوی سبزی را
 در نسیم خنکای تابستانی دیگر.
 می خوانمت در ساعت یک بامداد،
 چون
 در شب بیست و سوم ماه
 نامی را بر زبان نیاوردم،
 تا سرخی رویاهایمان
 گره خورده با دردی جانکاه
 از اندرونی ترین لایه های انسانی مان برخیزد.
                                                                                    حسین روانبخش- کرج- ۱۳۸۸

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries