«...به آرامی»

 در آغوش مادر
در آغوش همسر
در آغوش دوست
آرام می گیریم
چون گیریم
همچون گیره به ریسمان،
به آرامی رام خواهیم شد
در آغوش هم.
آن زمان
دور نخواهد بود
گویی
جزر و مد زندگی
چونان
کشتی یونانی
بی لنگر انداختنی
آراممان می کند،
پهنۀ دریا
شوری
یا که
شیرینی اش
هرگونه باشی
درآغوشت خواهد گرفت و
همان گاه
اشک هایت
را خواهد شست.
ما
خفتگانیم
آرام
بر زردۀ
تخم مرغ کیهانی،
آری
درخت زندگی
با هبوطش
به آسمان کشیده شد
تا آرامشی بازگرداند
اینگونه
رام خواهیم شد
در آغوش مادر
در آغوش همسر
در آغوش دوست.
                            حسین روانبخش-قائمشهر- بهمن ماه ۱۳۹۱

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries