«خاطره ها ۲»

به کودکی
جستم
پانزده ساله مردمی
که
سراسر علف بودند.
سرسبز و بلند
چون ساقۀ
نیلوفران آبی
در چمن زار ذهنم.
نور عادتشان بود
و
کتاب
دینشان،
آب را
آب می گفتند.
تاریک ترینشان
خبرهای مسافری بود
بر صید سالانه،
که
ساکی می خورد با ماهی.
پانزده ساله مردم
تنهایی بودند
عمیق بودند
اَکَرانمَند.
سال هاست دیگر
اما
بی دست یافتنی
پروانه شدم.
                                 حسین روانبخش-قائمشهر- یکم بهمن ۱۳۹۱

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries