«خاطره ها ۲»

به کودکی
جستم
پانزده ساله مردمی
که
سراسر علف بودند.
سرسبز و بلند
چون ساقۀ
نیلوفران آبی
در چمن زار ذهنم.
نور عادتشان بود
و
کتاب
دینشان،
آب را
آب می گفتند.
تاریک ترینشان
خبرهای مسافری بود
بر صید سالانه،
که
ساکی می خورد با ماهی.
پانزده ساله مردم
تنهایی بودند
عمیق بودند
اَکَرانمَند.
سال هاست دیگر
اما
بی دست یافتنی
پروانه شدم.
                                 حسین روانبخش-قائمشهر- یکم بهمن ۱۳۹۱

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

برگزاریِ کارگاه یکروزهٔ انیمیشن
آشنایی با زمانبندی و تکنیک‌های انیمیشن | 01/14/2019

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه در نظر دارد در تاریخ ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries