«سال ها بی تو»

 سال ها
 پی «تو» می گشتم،
 اکنون چندی ست
 با «تو» می زی ام،
 سال ها
 در نهان گاه درونت
 می پروراندی ام.
 اما
 دیری نیست
 تو را می شنوم.
 روزها و شب ها،
 آسمان درونم
 بارانی ست.
 برای تو،
 برای زندگی،
 برای هیچ.
                                          حسین روانبخش- کرج-جاده چالوس- ۱۳۸۷

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries