«سال ها بی تو»

 سال ها
 پی «تو» می گشتم،
 اکنون چندی ست
 با «تو» می زی ام،
 سال ها
 در نهان گاه درونت
 می پروراندی ام.
 اما
 دیری نیست
 تو را می شنوم.
 روزها و شب ها،
 آسمان درونم
 بارانی ست.
 برای تو،
 برای زندگی،
 برای هیچ.
                                          حسین روانبخش- کرج-جاده چالوس- ۱۳۸۷

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

برگزاریِ کارگاه یکروزهٔ انیمیشن
آشنایی با زمانبندی و تکنیک‌های انیمیشن | 01/14/2019

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه در نظر دارد در تاریخ ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries