«سرودهای روشنایی»

شراب نوشیدم و
تن شستم
در آن،
آنگاه
که نگاه اشکبار تو
بر تن برهنه ام افتاد
غرق شدم در آن.
بیدار شدم
دگرباره و
سر برداشتم
از کتابی که
نویسنده اش
سرودهای روشنایی را
فهمیده بود.
                               حسین روانبخش- کرج- ۱۳۸۸

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

برگزاریِ کارگاه یکروزهٔ انیمیشن
آشنایی با زمانبندی و تکنیک‌های انیمیشن | 01/14/2019

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه در نظر دارد در تاریخ ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries