«مهمان ناخوانده»

سازهایمان
کوک است و
من
در انتهای شب بیدار.
میهمان ناخوانده
هنوز در انتظار
پشت در مانده،
و نمی داند
بیداری تنها من و
سازهای کوک شده
همۀ
آن چیزی نیست
که می خواند.
سازهایمان کوک است
 و ....
                                حسین روانبخش- کرج- ۱۳۸۸

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries