«۳سایۀ مرگ»

روییدن ما
نه به نور بود
نه به گرمای تابستان
خشکیدیم
همچو
رقاصۀ میخکوب
به دیوار زندان،
بی تحرک
سفید
چون زمستانی سرد،
آلوده به من
آلوده به مرگ.
تولدی درکار نبود
نه
تولدی نبود
تا نجات بخشی
شادمان مان کند.
حسین روانبخش- قائمشهر- ۱۳۹۲/۰۳/۱۰

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries