فراتر از مرزها

برای احمد نصرالهی

از هر کجا بخواهیم آغاز کنیم، در میانه راهیم. از چهار دهه زندگی هنری و ماندن در شهرستانی کوچک که سالها جایی برای نمایش آثار هنری در آن یافت نمی شد، برای ذهنی که هر روز می خواهد فراتر از مرزهای پیش رویش برود، احترام هر کداممان را برمی انگیزد. چهار دهه تغییر و رشد و بالندگی و دریافت زوایای دیدی فراتر از چهار دیواری کارگاه کوچک نقاش، که گاه بخشی از محل زندگانی مشترک با خانواده اش بود. چه روزهایی که بر دیوار خانه رنگ و نقش شکل می گرفت و چه شب هایی که تا طلوع روشنایی در کنار بوم و رنگ به صبح وصل می گردید. زندگانی هنری که صرف نقاشی شد و طراحی. صرف تصویر کردن آنچه که در ذهن پر از هیجانش با رنگ و زغال بر بوم و کاغذ می گذشت. ذهنی که پر شده بود از تصاویر ایران باستان، زنها، گاوها، زمین، سیب، درخت و ماندالاهایی که کهن الگوهای ذهن تاریخی مان را ساخته بودند. راهی را باید می پیمود، از ورای زمان، همراهی همراهانش را طلب می کرد تا بتواند روزی آرام به خود بگوید: " آنچه به انجام آن دست زدم، زندگانی ام بود. تصور لحظه های با تو بودن. تصور زنانگی و زایش. تصورهایی که تا آنها را تصویر نکنی از آنها نخواهی گذشت و این همه برای گذر بود. برای گذشتن، تا رشد کنیم و تغییر شکل دهیم. تا رشد کنیم و ساخته شویم. تا آنچه هستیم بشویم." اینگونه بود فراتر رفتن از زندگی پر فراز و نشیبی که در این عرصه صبر و مقاومت بسیار می طلبید. تلاش و پشتکار و ایستادن در برابر بسیار ناملایمی ها. چهل سال تصور جهانی که نمی توانست بدون تصویر معنا داشته باشد. در دورانی که همه دوستان و همراهان بنا به دلایلی سفر کرده بودند. در دورانی که اگر نمی ماند، در ذهن تاریخی مان تصویری از آن برای ما نبود. زندگی او در بابل و نقاشی هایش سبب شد تا امروز با خیالی کمی آسوده تر نگاهمان را به تاریخ تصویری شهرمان بیاندازیم. کتاب ها را ورق بزنیم و در کوچه پس کوچه هایش قدم بزنیم. در خانه هایمان از وی و آثارش و تأثیری که بر ما برجای نهاده سخن بگوییم. آثاری که با تجربه های زیستی از نگاه او، چون سال های عمرمان بودند. خود و دوستانمان را ببینیم که چگونه در بستر تفکر و نگاهش رشد کرده و بالنده شدیم. اینک رنگ های ریخته شده بر بوم ها نقش خود را در بستر زندگی اجتماعی مان یافته اند. اگر امروز شاهد برپایی بیش از چهار نگارخانه (جهت نمایش و فروش آثار هنری) در این شهر هستیم، پایه هایش را نقاشانی چون او آبیاری کرده اند. با پرورش و بالنده کردنِ خلاقیت و انسانیت در نسلی که اکنون خود را وامدار به اشتراک گذاشتن تجربه های ارزشمندش می داند. تجربه هایی که تصاویرش را در خانه هایمان زینت بخش نگاه مان خواهیم کرد.
 


حسین روانبخش
بیستم آبان ماه ۱۳۹۲
قائمشهر

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

برگزاریِ کارگاه یکروزهٔ انیمیشن
آشنایی با زمانبندی و تکنیک‌های انیمیشن | 01/14/2019

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه در نظر دارد در تاریخ ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries