«کیوان زند»نگاهت را دوست دارم.
صدایت را،
و اشک های گونه هایت را.
بادها یادآور
هفتاد و یک سالگی ات
شدند،
سرشار از بودن
در زایشی مردانه از زهدان زمین.
نگفتی با من
زخم دستانت را،
کدامین شخم هدیه کرد؟
یادآور سال های رفته؟
به بهانۀ پورچیستا؟
و قرمزی نگاهت؟
چشم سومی شد
که هربار
رفتن
به سیاه چادرها
به عمرشان افزود.
                                      تقدیم به کیوان سعیدی زند
                                            برای ماندن
                           حسین روانبخش-قائمشهر-آذرماه 1392

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

برگزاریِ کارگاه یکروزهٔ انیمیشن
آشنایی با زمانبندی و تکنیک‌های انیمیشن | 01/14/2019

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه در نظر دارد در تاریخ ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries