«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»

نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

پوستر نمایشگاه  آثار حسین روانبخش و ریحانه گرجیان با عنوان «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه» در قائمشهر، فروردین و اردیبهشت 1396،آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه» تلاشی ست تا نمونه‏ ای متفاوت از ارائۀ آثار هنری در فضای هنرهای تجسمی و سفال معاصر مازندران باشد.

حسین روانبخش و بانو ریحانه گرجیان در این نمایشگاه که از سی و یکم فروردین تا پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه قائمشهر به اجرا درخواهد آمد، میزبان نگاهتان خواهند بود.

آنچه در این نمایشگاه مد نظر است، توجه به مرز باریک و حساسِ موجود روانِ زنانۀ مردان (آنیما) و روانِ مردانۀ زنان(آنیموس) در روانشناسیِ یونگ است، که وجوهی پنهان از هر انسان هستند. وجوهی که گاه مردانه و گاه بسیار زنانه‏ اند. روانشناسان معتقدند ردِ این نیمۀ پنهان را می ‏توان در آثار هنری گوناگون پیدا کرد.

همکاری، حضور و زندگیِ متمادی این دو زوج (حسین روانبخش و بانو ریحانه گرجیان) که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده در کنار هم، طی سال‏ ها سبب شده تا آثارشان گاه یکپارچه و دارای یک امضا باشد، اما در درون خود دو بیان متفاوت را دنبال کند. همین امر دلیل آن است که در بیشتر موارد نتوان مرز مشخصی برای تفکیک تأثیرشان در هنگام شکل گیری آثارشان قائل شد. با همۀ احوال مرز باریکِ موجود در تفاوت نگاه و اندیشه های مؤثر این دو، جهت شکل‏ گیری آثارشان را نیز نمی ‏توان نادیده گرفت.

آثاری که در این نمایشگاه با دو رنگ نقره‏ ای و صورتی و تکنیک سفال بـه شکل یک چیدمان (installation) و با توجه به درجۀ قرارگیری یک قطب ‏نما در مرکز چیدمان بر روی سی و پنج درجۀ شمالی ارائه شده‏ اند، بر همین موضوع  تأکید دارند.  خالقان آنها معتقدند که با ارائۀ آثارشان بدین شکل تلاش می کنند از طریق گرفتن هویت و کارکردِ اصلی اشیاءِ زندگیِ اطراف ‏شان، سبب شوند تا مخاطب با نگاهی دیگر مرزهای درونی خود را بکاود و بازبینی کند.

اینکه بتوان با ارائۀ این آثار، نوع نگاه و توجه مخاطب را به مرزهایی که تاکنون مردانه و زنانه خوانده شده جلب کرد، نیز اهمیت بسزایی دارد. از بکارگیری رنگ‏ هایی چون صورتی گرفته تا شخصیتِ گِل و سفال و فرم آثارارائه شده، که همیشه بسته به نوع نگاه‏ مان آنها را دسته‏ بندی کرده و بدان ها جنسیت داده‏ ایم. گاهاً نیز همین نگاه‏ ها سبب شده تا از آنها به عنوان جنس دوم یاد کنیم.

نکته دیگر در این نمایشگاه، توجه هنرمندان و نگارخانه داران بر این موضوع است که در هنر معاصر ارائه اثر در فضای نمایشگاهی بدون تردید بر روی محیط پیرامون خود تأثیر گذارده و از آن تأثیر می پذیرد و این کنش و واکنش بهتر است برای مخاطب مشهود باشد.

این بار برای یافتن پتانسیل نه