نمایشگاه ۱+۱۴

نخستین نمایشگاه آموزشگاه آزاد هنری دانه | 11/ 2/2012
با هدف معرفی فضای آموزشی جدید در شهرستان قائمشهر ما نیز اثر پای خود را ثبت می کنیم. نمایشگاهی که با همراهی تعدادی از هنرمندان و انسان های فرهیخته ای که بدون هیچ چشم داشتی برگزار خواهیم کرد آغازی ست برای ما که در عرصه تئوری و تدریس شیوه های کار هنری نیز خود را بیازماییم.
به همین مناسبت نشستی نیز در طول برگزاری نمایشگاه عصر روز جمعه نوزده آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت ۵ عصر به بعد در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد تا در این نشست به مسائلی که پیرامون این حرکت ایجاد شده بپردازیم. مسائلی چون شیوه های آموزشی و اهداف آموزشگاه، دلایل انتخاب آثار و هنرمندان نمایشگاه، بحث نمایشگاه گردانی در هنر معاصر و... .
با حضورتان بر ما منت نهاده و شادمان گردانید.

پوستر نمایشگاه

                                

 

گوشه ای از نمایشگاه ۱+۱۴

                               


Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

برگزاریِ کارگاه یکروزهٔ انیمیشن
آشنایی با زمانبندی و تکنیک‌های انیمیشن | 01/14/2019

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی دانه در نظر دارد در تاریخ ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries